Korupce ve světě

Korupce je problém s kterým se potýká nejenom České republika, ale i podstatní zbytek světa. Dle zprávy Transparency international, korupce nejenom degraduje vážnost a akceschopnost státu a institucí ale také ničí lidské životy a společenství. Vyvolává hněv, který způsobuje obecnou nestabilitu a může znamenat i vnik násilných konfliktů. Transparency international každoročně sestavuje Index vnímání korupce s hodnotami od nuly (velká korupce) do sto (žádná korupce).  Žádná krajina nedosahuje perfektní skóre, no na předních místech se tradičně umísťují severské státy. Stejně tak Nový Zéland, Singapur nebo Švýcersko, dosahující hodnot kolem 90. Co je však zarážející že až dvě třetiny všech států mají index menší než 50, co značí vážné problémy s korupcí.

Potřeba pro vlády integrovat protikorupční opatření do všech úrovní rozhodovacích procesů je proto nezbytná. Víc informací o aktivitách Transparency international najdete zde.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky