Školení a workshopy

Hlavní stránka / Projekt / Školení a workshopy

Cílem Školení je

  • vytvořit udržitelný a přenositelný systém a obsah školení
  • proškolit vybrané klíčové osoby krajů a krajských úřadů k tvorbě a používání strategie boje proti korupci
  • naučit účastníky workshopů neustále mapovat a monitorovat korupční rizika, hodnotit nastavení protikorupčních opatření a aktivně zavádět protikorupční opatření do pravidel krajů a krajských úřadů v souladu s vytvořenou strategií,
  • vytvořit systém školení, kterým budou vyškolení lektoři - pracovníci úřadu – vzdělávat v oblasti prevence a ochraně proti korupci další zaměstnance úřadu a zřizovaných organizací a další representanty kraje, kteří jsou oprávněni rozhodovat v případech ohrožených korupcí.
  • vytvořit metodický postup a návod na školení zaměstnanců krajů v tvorbě strategie

Cílem Workshopů je ověřit navržené metodiky pro tvorbu strategií na úrovni krajů.

Hlavní témata workshopů jsou:

  • tvorba mapy korupčních rizik, která bude zahrnovat proškolení dle metodiky pro sestavení souboru korupčních rizik
  • hodnocení protikorupčních opatření, která bude zahrnovat proškolení dle metodiky pro hodnocení a prioritizaci korupčních rizik
  • modelová tvorba protikorupční strategie

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky