Zákony a dokumenty podporující boj proti korupci na celostátní úrovni

Hlavní stránka / Boj s korupcí / Zákony a dokumenty na celostátní úrovni

První linie v boji proti korupci by měla být adekvátní legislativní základna. Tuto úlohu se na sebe snaží vzít ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Plné znění zákona č.55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 zde.

Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti nově přijatou podobou Zákona o veřejných zakázkách, kterou přináší novelizace z roku 2012, připravilo podrobní manuál. Manuál si klade za cíl usnadnit orientaci ve změnách, které novelizace přináší. K dispozici zde.

V dalším je to samotná VLÁDNÍ STRATEGIE BOJE PROTI KORUPCI 2011 a 2012. Strategie navazuje již na snahy předešlých vlád o boj proti korupci, zejména však na Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011. Plně znění zde.

Národní ekonomická Rada Vlády (NERV), jako jeden z pracovních a poradních orgánů vlády, má také ambici spolupodílet se na boji proti korupci. Představila svou vlastní vizi, která zahrnuje zejména následující nástroje:

  • Omezit veřejné výdaje na principu absolutní nezbytnosti.
  • Zavést mechanismus schvalování na principu odbornosti.
  • Odstranit konflikty zájmů na principu analýzy vzájemných vztahů.
  • Zavést kontroly kvality na principu fyzických zkoušek.
  • Veřejné soutěže, elektronické aukce, transparence veřejných zakázek, zrušení akcií na doručitele, ochrana „whistleblowerů“, omezení podlimitních zakázek, zákon o státní službě... atd.

Víc informací a celá publikace je dostupná zde.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2024

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky