Hlavní město Praha

Hlavní město Praha věnuje problematice boje s korupcí zvýšenou pozornost, a v rámci dané problematiky dokonce realizovalo v roce 2010 svou vlastní studii.

V oblasti stanovení základní strategie pro boj s korupcí byla v r. 2010 schválena Protikorupční strategie hl. m. Prahy, návazně byla v r. 2011 schválena Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2011 – 2014. K dispozici na protikorupčním portálu HMP.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2024

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky