Protikorupční opatření státu

Hlavní stránka / Boj s korupcí / Protikorupční opatření státu

Eliminace korupce je jedním za základních cílů ve všech úrovní zprávy věci veřejných. Na celostátní úrovni tomu není jinak. Zde jsou vybraná plánovaná opaření Vlády ČR tak, jak byly předestřeny na stránkách informačního centra vlády.

 • Veškeré informace o veřejných zakázkách se musí zveřejňovat na internetu. Zákon určí povinnost zveřejňovat na internetu všechny údaje týkající se konkrétní zakázky.
 • Veřejných zakázek se budou moci účastnit jen průhledné firmy. Má-li dodavatel podobu akciové společnosti, musí doložit svoji vlastnickou strukturu.
 • Hodnotící komise významných veřejných zakázek by měla mít nejméně 9 členů. Jeden z nich včetně jednoho náhradníka by měl být losován zadavatelem ze seznamu hodnotitelů vedeného na ministerstvu pro místní rozvoj.
 • Rozklikávací rozpočet pomůže odkrýt zbytečné výdaje. Úniky prostředků budou díky možnosti snadno zjistit jednotlivé položky příjmů a výdajů složitější.
 • Provozní výdaje státu se omezují jen na nezbytné. Veřejné výdaje byly sníženy o 10 procent. Zmenšuje se tedy prostor pro možnou korupci.
 • Elektronické aukce ušetří při nákupu energií, služeb nebo materiálu. Doposud se podařilo ušetřit miliony korun v případě jednotlivých veřejných zakázek.
 • Zvýšila se kontrola při prodeji veřejného majetku. Vznikla povinnost oznamovat všechny uvažované nebo plánované prodeje veřejného majetku nad určitou hodnotu s dostatečným předstihem na oficiálních serverech. Došlo tak ke zvýšení průhlednosti a rozšíření počtu zájemců o koupi majetku.
 • Zvyšuje se kontrola veřejných funkcionářů. Zavedením centrálního registru evidenčních míst se pomůže zamezit střetu zájmů a zjednoduší se přístup veřejnosti k informacím.
 • Veřejní funkcionáři musí zaručit své transparentní a poctivé jednání ve vlastním etickém kodexu. Voleným zástupcům i zaměstnancům veřejné správy vzniká povinnost kodex zpracovat a veřejně publikovat. Lidé tak mohou slíbené chování po zástupci vyžadovat.
 • „Testem spolehlivosti“ budou muset projít i někteří veřejní funkcionáři. Vedle policistů budou povinni se zkoušce podrobit i některé další osoby působící ve veřejné správě.
 • Tresty za korupci se zpřísňují. Zvyšují se postihy za úplatkářství, pletichy ve veřejných soutěžích či kupčení s hlasy. Úřední osobě hrozí za korupční jednání až desetileté vězení.
 • Zavádí se trestní odpovědnost právnických osob. Právní norma definuje korupční trestné činy právnických osob a sankce, které za ně hrozí. Firmy tak povede k vyšší odpovědnosti za své jednání.
 • Oznamovatelé korupce by měli být více chráněni. Pokud zaměstnanec upozorní na korupční jednání na pracovišti, bude mu poskytnuta vyšší právní ochrana než doposud.
 • Lidé se s podezřením na korupci mohou obracet na telefonní linku 199. Linka poskytuje právní pomoc lidem, kteří se setkali s korupčním jednáním.
 • Vznikl institut ombudsmana policie. Policisté se na něj mohou obracet v případě podezření na nekalé praktiky uvnitř policie.
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů umožní nezávislou kontrolu policie. Tento inspekční orgán je zcela nezávislý na příslušných ministerstvech či bezpečnostních sborech. Zamezí tak efektivně korupci u policie, celní správy či vězeňské služby.
 • Za pomoc při odhalení korupce může být obviněnému prominut trest. Upřesňují se podmínky, za kterých nebude možné uložit trest spolupracujícímu obviněnému.
 • Vymezují se podmínky pro použití odposlechů a agenta provokatéra. V trestním řádu bude vymezen okruh trestných činů korupčního charakteru, na které budou moci být tyto vyšetřovací praktiky použity.
 • Zamezí se nežádoucím vazbám mezi vyšetřovateli a veřejnými funkcionáři. Vzniknou speciální soudní senáty a specializované útvary státního zastupitelství pro oblast boje s korupcí a finanční kriminalitou.
 • Zlepší se přístup vyšetřovatelů k údajům z daňového řízení. Snazší přístup orgánů činných v trestním řízení usnadní boj s hospodářskou kriminalitou i organizovaným zločinem. Vznikne proto specializovaný útvar policie.
 • Radniční periodika již nebudou zneužívána. Čtenáři tak budou objektivně informováni o dění v obci. Jednostranné propagandě se zamezí povinným poskytnutím prostoru více stranám či zavedením kontrolních mechanismů.

(zdroj. http://icv.vlada.cz/cz/protikorupcni-opatreni/)


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2024

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky