Etické kodexy

Hlavní stránka / Boj s korupcí / Etické kodexy

Kraje boj proti korupci vnímají velice citlivě. Většina z nich vytvářela enormní snahu po efektivnějším a transparentním úřadě bez skvrny korupčního jednání už před realizací projektu „Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů“. Prostřednictvím přijatých etických kodexů se snaží své zaměstnance přimět k efektivnímu hospodaření s veřejnými prostředky a omezit riziko rozvoje korupčního klimatu. Snaží se, aby zaměstnanci aktivně pracovali na omezování rizika vzniku korupčního klimatu a na možná rizika upozorňovali. Je totiž důležité, aby Dotčené osoby šli v boji proti korupci příkladem tak, že veřejně odmítnou výhody a privilegia, jež jim mohou být v souvislosti s jejich postavením nabízeny.

Použité vybrané formulace z kodexu Kraje vysočina (zde) a Jihomoravského kraje (zde).


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky